Public profile - 3Qloanda1 - Online Classifieds Platform - United States
3Qloanda1
  • Full name: 3Qloanda1
  • Location: Pinson, Maryland, United States
  • Website: http://3qloanda.mobi/
  • User Description: 3Q Loạn Đả là game dòng thẻ bài với cơ chế chiến đấu màn hình ngang đậm chất hành động với bối cảnh lịch sử Tam Quốc quen thuộc. Trong 3Q Lọan Đả – bạn sẽ là võ tướng thời tam quốc: Long Tướng, Quân Sư, Tiễn Thần, Kiếm Vũ; với mỗi võ tướng sẽ có các sở trường, chiêu thức của riêng mình để chiến đấu với các boss nổi tiếng trong thời tam quốc như Lữ Bố, Đổng Trác, Trương Giáchttp://3qloanda.mobi/

    Listings from 3Qloanda1

    Top