Public profile - phelieugiacaoquangdat - Online Classifieds Platform - United States
phelieugiacaoquangdat
  • Full name: phelieugiacaoquangdat
  • Location: Plantersville, Georgia, United States
  • Website: https://app.box.com/s/2qfhm9ex07glg44ssfog1aocyfu255u9
  • User Description: Công ty Phế Liệu Quang Đạt với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực thu mua các nguồn phế liệu: sắt, đồng, nhôm, chì, kẽm, vải cây, giấy, thu mua máy móc cũ, hàng tồn kho… trên toàn quốc. Website https://phelieuquangdat.com/ , Địa chỉ: 225 Lê Trọng Tấn, P. https://app.box.com/s/2qfhm9ex07glg44ssfog1aocyfu255u9 Hưng Hoà, Quận Bình Tân, TPHCM. Hotline 0978 299 112 - 0972 700 828

    Listings from phelieugiacaoquangdat

    Top