Public profile - phelieugiacaoquangdat - Online Classifieds Platform - United States
phelieugiacaoquangdat
  • Full name: phelieugiacaoquangdat
  • Location: Crane Hill, Rhode Island, United States
  • Website: https://www.openlearning.com/u/quangdat-qzh9t3/blog/PhLiuQuangt
  • User Description: https://www.openlearning.com/u/quangdat-qzh9t3/blog/PhLiuQuangt ty Phế Liệu Quang Đạt với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực thu mua các nguồn phế liệu: sắt, đồng, nhôm, chì, kẽm, vải cây, giấy, thu mua máy móc cũ, hàng tồn kho… trên toàn quốc. Website https://phelieuquangdat.com/ , Địa chỉ: 225 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hoà, Quận Bình Tân, TPHCM. https://pastelink.net/3etxx - 0972 700 828

    Listings from phelieugiacaoquangdat

    Top